مرغ سوخاری نرمال (ORIGINAL RECIPE REGULAR CHICKEN)